Lisiewicz spółka jawna ... ponad 40 lat na rynku

poręcz bezpieczeństwa - rusztowania typu KLIN

Zestaw poręczy bezpieczeństwa (wyprzedzającej) – zestaw składa się z dwóch słupków oraz poręczy bezpieczeństwa. Po zamontowaniu poręcz znajduje się 1m powyżej pomostu nad zmontowaną kondygnacją. Słupki z poręczą można montować i demontować z poziomu obu kondygnacji. Poręcz przenosimy wraz ze słupkami na kolejny poziom bez jej zdejmowania z zaczepu zapadkowego słupka. Słupek montujemy wkładając jego kliny w gniazda stójek dobijając młotkiem, jak pokazano na etapach montażu.Uwaga! Słupki posiadają drugi zaczep, który w razie potrzeb umożliwia montaż dodatkowej (pośredniej) poręczy bezpieczeństwa na wysokości 0,5 m nad podestem. Należy je montować natychmiast po wejściu montażysty na montowaną kondygnację, tzn. przed rozpoczęciem montażu stójek i pozostałych elementów.


Uwaga! Rozwiązanie zestawu bezpieczeństwa zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP